Natureness

Velkommen til min Natureness blog og hjemmeside

Jeg vil aller først skrive lidt om mine tanker om Natureness, og hvorfor jeg arbejder med at udvikle et nyt koncept.

 For 9 år siden begyndte jeg at undervise stressramte i stresshåndtering på Arbejdsmarkedscenter Nord i Aarhus Kommune.
Tilbuddet hed Stress og Jobmestring. Vi lavede holdundervisning med op til 12 mennesker på et hold, 4 hold om året. Vi var dengang et team på 5 med en fysioterapeut, en socialrådgiver, en psykolog, en jobkonsulent, og så mig som underviser.
For 8 år siden blev fysioterapeuten og jeg uddannet som Mindfulness instruktører. Mindfulness meditation har fra starten været en meget vigtig del af tilbuddet. Vi har de seneste 3 år videreudviklet vores Mindfulness undervisning med ACT, Acceptance and Commitment Therapy, den såkaldte tredje vej i kognitiv terapi.
Vores undervisning var i begyndelsen udelukkende et indendørs foretagende, som foregik i et undervisningslokale og i en gymnastiksal. Vi begyndte dog ret hurtigt at indføre naturture, bl. a. i forbindelse med Mindfulness, hvor vi gik i skoven og lavede se-meditation og walking-meditation.
Fra starten var vi opmærksomme på et helt nyt spændende emne, importeret fra Sverige, kaldet terapihave. Svenskerne havde allerede da omkring 40 terapihaver beregnet til rekreation for patienter, der var blevet opereret m. m. Men det var især en forsknings-terapihave på landbrugsuniversitetet i Alnarp nord for Malmø, der var interessant, fordi de brugte den specielt indrettede have til stressramte.
Vi kom på et to dages kursus i haveterapi i Alnarp, og var fyr og flamme med det samme. Vi manglede bare haven. Vi havde faktisk, og har stadig, et areal på 2,5 ha klart nord for Aarhus, men manglede penge til opbygningen. Så vi søgte fonde, og fik afslag.
Samtidig mødte vi andre, der var i samme situation, og kom med i et godt landsdækkende netværk omkring emnet stress og natur.
Vores gode kolleger på Arbejdsmarkedscenter Syd har en dejlig park langt ude på landet og startede et udendørs stresstilbud op.
På det seneste er man i Hørsholm nord for København ved at opbygge en forsknings terapihave efter svensk mønster. Jeg var med til at tage “det første spadestik”.
Sommerfugl Nældens takvinge på eng kabbeleje

Nældens takvinge på eng kabbeleje

Efterhånden begyndte det at gå op for mig, at jeg hørte rigtig meget om, hvordan en sådan have skulle indrettes, men ikke så meget om, hvad man skal foretage sig i den. Svenskernes idé var, at man hovedsagelig skulle opholde sig i haven på de steder, der nu passede til det niveau, man var på. Så arbejdede man også lidt med kunstterapi og afspænding, og kunne også gå videre med lidt praktisk havearbejde.
Alt dette fik mig til at tænke to ting:
1. Når vi nu ikke kunne få en have, kunne vi så ikke bruge den dejlige natur, der er rigtig meget af rundt omkring Aarhus?
2. Kunne vi udvikle en speciel metode i denne sammenhæng?
Vi gik i gang med at lave forsøg.
Ud fra mine mangeårige naturinteresser inkl. professionelt fuglekiggeri lavede jeg 14 “oplevelsesrygsække”. Man kan købe rygsække med indbygget stol, så man kan sidde ned og iagttage, meditere, hvile m. m. Jeg forsynede dem med mavebælte, så det er hoften og ikke skuldrene, der bærer vægten. Sækkene blev indrettet med kikkert, lup, fuglebog og blomsterbog, samt fyldt madkasse med køleelement i låget og lidt “køkkenapparatur” med sprittabletter til at koge the m. m.
Vi tog på dagture og lavede Mindfulness undervisning undervejs. Det gik rigtig fint, men der var dog lidt toiletproblemer, ligesom det også blev temmelig koldt sidst på året.
Så var der det med at udvikle en speciel metode.
Jeg har som sagt arbejdet professionelt med biologi, og lærte for mange år siden på Kalø de grundlæggende metoder for iagttagelse og registrering (notater, beskrivelser, tegninger, fotografier). Jeg ved også, hvor meget disse metoder skærper min opmærksomhed i nuet, når jeg er på tur. Vågen iagttagelse, for at opleve så meget som overhovedet muligt, og registrering, fordi det tvinger mig til at reflektere, formulere og altså yderligere erkende, hvad det er, jeg oplever. Opmærksomhed i nuet, det kender vi fra Mindfulness. Samtidig ved jeg jo også af god erfaring, at naturen giver rigtig megen glæde, som er meget vigtig “medicin” mod stress. Endelig danner naturens kamp for overlevelse baggrund for både medfølelse og taknemmelighed.
Det var dette, der gav mig ideen til Natureness naturiagttagelser, fra indre til ydre opmærksomhed.
Fugl En allike på en grøn eng

En allike lige midt i foråret

Rammen om projektet blev altså:
Natureness naturiagttagelse, fra indre til ydre nærvær. Et pædagogisk supplement til ACT og Mindfulness.
Og indholdet?
Jeg har en del slagord, når jeg underviser, hvoraf nogle af de vigtigste er “Glæde og mestring”, “Det er faktisk meningen at livet skal være sjovt”, “Drop den dårlige samvittighed” og “Giv dig selv en god dag”. Bl. a. ud fra det blev overskriften for indholdet “En god dag”.
Jeg formulerede et forslag til en god dag med 10 punkter.
Det starter med morgenbad, yoga og meditation, dvs. træning af indre nærvær.
Så først er der plads til morgenmad.
Der efter følger træning af ydre nærvær i form af en naturtur med rygsækken på, og iagttagelse og registrering.
Så lidt gode råd om at komme hjem og fortsætte dagligdagen med fortsat øvelse i fokus på glæde over livet, og til sidst lidt om at afslutte dagen på en god måde.
Jeg har samlet det hele i en Natureness kasse i A5 format, der indeholder en CD med speciel tilrettelagt Natureness Yoga, en CD med speciel tilrettelagt Meditation på Kroppen, en lille grundbog med lidt ACT teori m. m., en notesbog, en dagbog, en skitsebog, en æske akvarelblyanter, en pensel, en blyant med viskelæder, samt et passepartout (til at afgrænse verden).
Kassen er prøvet af på vores stresshold gennem 2 år.
Ved siden af alt dette dyrker jeg selv fortsat Natureness i fritiden, og det har jeg også tænkt mig at skrive lidt om fortløbende på denne blog.