Du kan lære at defusionere

Vores tankeproblemer kan være alvorlige og sygdomsskabende, og skal derfor også tages alvorligt.

Det centrale problem er, at vi kan fusionere / fuldstændig smelte sammen med vores negative automatiske tanker i en grad, så de kommer til at styre vores følelser, og dermed vores liv. Vi kan i tankerne danne en alternativ verden, som kun fokuserer på det negative.

Når nu tankerne som sagt bliver forvrængede, er det så bare løgn og selvbedrag alt sammen? Nej, noget af det svære ligger i, at der absolut sker meget negativt i verden, de negative argumenter holder. Vi glemmer bare, at der også sker meget positivt i verden. Vi har faktisk en mulighed for at flytte vores fokus over på det positive, men når vi har været ude for barske oplevelser, så kan vi blive så optagede af at undgå gentagelser, at vi helt glemmer at verden også kan være dejlig.
På samme måde kan vi også glemme vores oprindelige livsværdier, dvs. de positive retninger vi egentlig havde tænkt os, vores liv skulle gå i.
For at genopdage dem må vi træne os selv i at defusionere, dvs. “stå af tanketoget”, bruge vores evne til at tænke om at vi tænker, og iagttage os selv. Det er noget af det, Mindfulness, ACT (Acceptance and Committment Training) og – Natureness arbejder med.
Jon Kabat-Zin genopdagede for den vestlige verden de gamle buddhistiske Mindfulness meditationsteknikker. Steven C. Hayes m. fl. videreudviklede det til ACT med fokus på accept, handling og værdibaseret liv. Og – med Natureness flytter jeg træningen ud i Naturen, fra indre til ydre nærvær, opmærksomhedstræning på omgivelserne, bl. a. som et sidste trin inden turen går tilbage til “storbyens pulveriserende hverdag”.