Om Natureness

Natureness i praksis
Velkommen til Natureness natur iagttagelser.
Natureness handler om at øve sig i at værdsætte livet på trods af alle besværlighederne.
Natureness i praksis drejer sig om at komme fra indre til ydre nærvær og opmærksomhed.
Natureness betegner en tilstand, hvor vi oplever og erkender, at vi ér natur.
Denne erkendelse foregår ved, at vi meditativt foretager en vandring fra vores indre kropslige og tankemæssige natur og ud i den verden, vi er en aktiv del af.
Undervejs iagttager vi meget opmærksomt alt, vi kommer forbi, bruger vores sanser på alle leder og kanter, og registrerer, hvad vi oplever i nuet.
Vi iagttager og får oplevelser, men behøver ikke at vurdere. Naturen er jo bare, som den er, inklusiv den evige udvikling / forandring som definerer den. Vurderer vi alligevel, tænker tingene ind i mere eller mindre logiske sammenhænge, og får positive eller negative følelser ud af det, kan vi bare lade det ske, og gå videre.
Natureness tager udgangspunkt i, at den overordnede værdi / retning / opgave i vores liv er at opleve Verden med vores sanser, såvel som med vores positive følelser.
Natureness skal hjælpe med til, at vi opbygger en inderlig glæde over at være til, og derved netop får en god mulighed for at opleve alt dette – liv.
Natureness er oprindeligt tænkt som et pædagogisk supplement til Mindfulness og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Med venlig hilsen
Jens Ejler Møller Mikkelsen